201.ยึดติด หรือ หลุดพ้น

October 23rd, 2020

บรรยายเมื่อ 05-04-2563

ทุกวันนี้เราติดอะไรอยู่ เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยัง การติดอารมณ์ ติดความรู้สึก ติดความเชื่อ ติดความเห็น ติดไอเดียอะไรของเรา นั่นใช่เส้นทางของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เราควรจะเป็นอิสระหรือควรจะหลุดพ้น หรือเราควรจะเห็นโลกนี้เป็นไปอย่างที่มันเป็น เป็นเช่นนั้นเอง เราฝึกตัวเองแบบไหน เราฝึกจะเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรือเป็นผู้ติดผู้ยึด ผู้ไม่เข้าใจธรรมดาโลก
 
ปฏิบัติธรรมมันต้องกลมเกลียวกลมกลืนไปทั้งหมด ไม่ใช่รู้สึกตัวแต่ทิฏฐิเหมือนเดิม วิถีชีวิตเหมือนเดิม วิธีคิดเหมือนเดิม เป็นมนุษย์ในโลกเหมือนเดิม

Play this podcast on Podbean App