274.เราละเลยอริยสัจ 4

May 16th, 2022

บรรยายเมื่อ 12-09-2564

273.หัวใจแห่งความเพียรอันคับแคบ

May 9th, 2022

บรรยายเมื่อ 05-09-2564

272.ความหลงคืออะไร

May 3rd, 2022

บรรยายเมื่อ 29-08-2564

271.ศาสนา

April 26th, 2022

บรรยายเมื่อ 22-08-2564

270.แล้วชีวิตจะเป็นความงาม

April 14th, 2022

บรรยายเมื่อ 15-08-2564

269.หัวใจแห่งความกรุณา

April 7th, 2022

บรรยายเมื่อ 08-08-2564

268.หัวใจนั้น…เราได้มันมาแล้วหรือยัง

March 30th, 2022

บรรยายเมื่อ 25-07-2564

267.กะลาแลนด์…ครอบงำ

March 23rd, 2022

บรรยายเมื่อ 18-07-2564

266.เขตปลอดมิจฉาทิฏฐิทั้งสีดำและสีขาว

March 15th, 2022

บรรยายเมื่อ 11-07-2564

265.กลั่นออกมาจากชีวิต

March 8th, 2022

บรรยายเมื่อ 10-07-2564

264.เส้นทางแห่งความลวงหลอก

February 24th, 2022

บรรยายเมื่อ 26-06-2564

263.ชีวิตนั้นเป็นอิสรภาพในตัวมันเอง

February 16th, 2022

บรรยายเมื่อ 20-06-2564

262.จงใช้ชีวิต

February 12th, 2022

บรรยายเมื่อ 19-06-2564

261.เราชอบการติดและการข้อง

February 8th, 2022

บรรยายเมื่อ 13-06-2564

260.การปฏิบัติธรรมคืออะไร

January 31st, 2022

บรรยายเมื่อ 06-06-2564

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App