201.ยึดติด หรือ หลุดพ้น

October 23rd, 2020

บรรยายเมื่อ 05-04-2563

ทุกวันนี้เราติดอะไรอยู่ เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยัง การติดอารมณ์ ติดความรู้สึก ติดความเชื่อ ติดความเห็น ติดไอเดียอะไรของเรา นั่นใช่เส้นทางของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เราควรจะเป็นอิสระหรือควรจะหลุดพ้น หรือเราควรจะเห็นโลกนี้เป็นไปอย่างที่มันเป็น เป็นเช่นนั้นเอง เราฝึกตัวเองแบบไหน เราฝึกจะเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หรือเป็นผู้ติดผู้ยึด ผู้ไม่เข้าใจธรรมดาโลก
 
ปฏิบัติธรรมมันต้องกลมเกลียวกลมกลืนไปทั้งหมด ไม่ใช่รู้สึกตัวแต่ทิฏฐิเหมือนเดิม วิถีชีวิตเหมือนเดิม วิธีคิดเหมือนเดิม เป็นมนุษย์ในโลกเหมือนเดิม

200.พอดี…ไม่มี Self

October 14th, 2020

บรรยายเมื่อ 22-03-2563

การใช้ปัจจุบันนำชีวิต หรือสัญชาตญาณการหยั่งรู้จากภายในนำชีวิต ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องดีกับชีวิตเรา ไม่ได้แปลว่ามันต้องถูกในความหมายที่เราคิด มันแค่พอดีตามเหตุตามปัจจัย ตามกรรมในขณะนั้นๆ
 
ชีวิตแบบนี้มันอยู่เหนือดีและไม่ดี ดีและไม่ดีนั้นเอา Self ไปวัด ถ้ามันส่งผลประโยชน์ต่อตัวเราเรียกดี ถ้าส่งผลเสียกับตัวเราเรียกไม่ดี แต่พอดีนี้ไม่มีตัวเราไปรองรับว่าดีหรือไม่ดี แค่พอดีตามสถานการณ์ อยู่เหนือของคู่ทั้งหลาย เข้าถึงความอิสระเฉยๆ

199.เหตุผล

October 9th, 2020

บรรยายเมื่อ 22-03-2563

198.รู้ขณะนี้

October 5th, 2020

บรรยายเมื่อ 21-03-2563

197.ทำๆไปเหอะ

September 22nd, 2020

บรรยายเมื่อ 16-03-2563

196.นั่งสมาธิ…ขัดเกลา

September 19th, 2020

บรรยายเมื่อ 16-03-2563

195.Minimal Course : 16 จงกรม…พยายามมีสติ

September 14th, 2020

บรรยายเมื่อ 01-03-2563

194.Minimal Course : 15 จะเป็น…พระโสดาบัน

September 10th, 2020

บรรยายเมื่อ 01-03-2563

193.Minimal Course : 14 วิถีธรรมนำชีวิต

September 5th, 2020

บรรยายเมื่อ 01-03-2563

192.Minimal Course : 13 บรรยากาศของถูกกับผิด

September 1st, 2020

บรรยายเมื่อ 29-02-2563

191.Minimal Course : 12 เรื่องตื้นๆ แต่ลึกซึ้ง

August 23rd, 2020

บรรยายเมื่อ 23-02-2563

190.Minimal Course : 11 อยู่อย่างมีแสงเทียน

August 18th, 2020

บรรยายเมื่อ 23-02-2563

189.Minimal Course : 10 ตื่น…จุดตั้งต้นที่สำคัญ

August 14th, 2020

บรรยายเมื่อ 22-02-2563

188.Minimal Course : 9 จงกรม…สิ้นสุดสังสารวัฏ

August 10th, 2020

บรรยายเมื่อ 22-02-2563

187.Minimal Course : 8 บารมีอย่างอื่นต้องมา

August 3rd, 2020

บรรยายเมื่อ 22-02-2563

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App