237.จิตวิญญาณของคำสอนวันอาสาฬหบูชา

July 26th, 2021

บรรยายเมื่อ 24-07-2564

236.ใช้ใจฟัง…จิตวิญญาณของคำสอน

July 20th, 2021

บรรยายเมื่อ 17-01-2564

235.ความรู้สึกตัวสดๆ…ไม่มีเรื่องราวของใคร

July 13th, 2021

บรรยายเมื่อ 10-01-2564

234.ปัจจุบันในอดีต

July 7th, 2021

บรรยายเมื่อ 09-01-2564

233.ธรรมชาติดั้งเดิมเป็นอิสระในตัวมันเอง

June 29th, 2021

บรรยายเมื่อ 06-01-2564

232.อริยสมาธิ…มโนภาพอันตายตัว

June 21st, 2021

บรรยายเมื่อ 03-01-2564

231.ภาระทั้งหมดถูกวางลงแล้ว

June 15th, 2021

บรรยายเมื่อ 02-01-2564

230.ทางแห่งสันติภาพ

June 7th, 2021

บรรยายเมื่อ 30-12-2563

229.ความเงียบ

May 31st, 2021

บรรยายเมื่อ 23-12-2563

228.ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

May 26th, 2021

บรรยายเมื่อ 20-12-2563

227.วิถีแห่งความหลุดพ้น…ด้วยตัวมันเอง

May 19th, 2021

บรรยายเมื่อ 29-11-2563

226.ก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไร

May 15th, 2021

บรรยายเมื่อ 29-11-2563

225.เรายังอยู่ที่เดิม…สังสารวัฏ

May 11th, 2021

บรรยายเมื่อ 28-11-2563

224.เหนื่อยไหมกับความรู้สึกตัว

May 5th, 2021

บรรยายเมื่อ 26-11-2563

223.เรียน…และ…ลืม

April 28th, 2021

บรรยายเมื่อ 25-11-2563

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App