200.พอดี…ไม่มี Self

October 14th, 2020

บรรยายเมื่อ 22-03-2563

การใช้ปัจจุบันนำชีวิต หรือสัญชาตญาณการหยั่งรู้จากภายในนำชีวิต ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องดีกับชีวิตเรา ไม่ได้แปลว่ามันต้องถูกในความหมายที่เราคิด มันแค่พอดีตามเหตุตามปัจจัย ตามกรรมในขณะนั้นๆ
 
ชีวิตแบบนี้มันอยู่เหนือดีและไม่ดี ดีและไม่ดีนั้นเอา Self ไปวัด ถ้ามันส่งผลประโยชน์ต่อตัวเราเรียกดี ถ้าส่งผลเสียกับตัวเราเรียกไม่ดี แต่พอดีนี้ไม่มีตัวเราไปรองรับว่าดีหรือไม่ดี แค่พอดีตามสถานการณ์ อยู่เหนือของคู่ทั้งหลาย เข้าถึงความอิสระเฉยๆ

Play this podcast on Podbean App